loading

Cookies

Op onze website(s) wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en dat in de opslag van uw apparaat wordt bewaard. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen, kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Hoe we cookies gebruiken

  • bepaalde functionaliteiten van de website(s) mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies).
  • het webaanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies).
  • het gebruik van de website(s) te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies).
  • u de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website(s) te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).
Wanneer u onze website(s) voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond. Daarin wordt aangegeven dat u ons bij uw gebruik van onze online diensten toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookie policy.
Enkele cookies en plug-ins worden verwerkt door derde partijen. We hebben geen controle op wat deze externe partners doen met gegevens die via de geplaatste cookies worden verkregen, hoewel ook zij zich uiteraard dienen te houden aan dezelfde wetgeving als die waarin onze eigen policy kadert.
Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).
De cookies en plug-ins waar deze policy op van toepassing is, kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot de volgende.
Partij Type Dienst
Mollie technische & functionele cookies Online betalingsverkeer.
Google Analytische cookies Analyse van het webverkeer van, naar en op onze website(s), tag manager, …
Mailchimp Advertentie cookies Advertentie cookies, plugin/script voor optionele e-mailnieuwsbrief en (re)marketing/reminders.
CMS technische & functionele cookies. Content Management System: dit stuurt de inhoud van de website(s) aan.
Website analytics Technische & functionele cookies analyse van de prestaties van onze website(s), verbetering van webprestaties en technisch relevante identificatie van een gebruiker met nadruk op security + technisch relevante cookies met betrekking tot (verbeterde) werkzaamheid/functionaliteit van de website(s).
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram & diverse sociale media Social media cookies Cookies die het mogelijk maken om bepaalde onderdelen van de website(s) te delen op of op een andere manier te verbinden met sociale media.

(Let op: bovenstaande kunnen wijzigen.)

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES
U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website(s) mogelijk niet of niet volledig werken indien u de cookies uitschakelt. De website(s) of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.
VERWIJDEREN VAN COOKIES
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN
Deze privacy en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts/plug-ins/… met onze website verbonden zijn. Chocolatier Dumon kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
VERTROUWELIJKHEID EN VERSTREKKING AAN DERDEN
We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die we via onze website verzamelen, zullen we niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst of in gevallen waarin we dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
BEVEILIGING
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
BEWAARTERMIJN
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.
RECHTEN VAN BETROKKENEN
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan info@chocolatierdumon.shop of per aangetekende brief naar: Chocolatier Dumon, Aartrijkestraat 93, 8820 Torhout. Om misbruik te voorkomen zullen we u vragen om uzelf te identificeren, voordat we gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.
WIJZIGINGEN PRIVACY EN COOKIE POLICY
We behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie policy aan te passen. Indien zich een wijziging voordoet zal hiervan een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
CONTACT
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Chocolatier Dumon, Aartrijkestraat 93, 8820 Torhout +32(0)50221622
Winkelmandje